Maxsus imkoniyatlar
Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Qo‘shrabot tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.12.2022 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 100 120 0 0
2 2-DMTM 176 201 0 0
3 4-DMTM 125 0 0 0
4 5-DMTM 80 0 0 0
5 6-DMTM 60 0 0 0
6 7-DMTM 180 0 0 0
7 8-DMTM 60 0 0 0
8 9-DMTM 60 0 0 0
9 10-DMTM 90 0 0 0
10 11-DMTM 60 0 0 0
11 12-DMTM 165 0 0 0
12 13-DMTM 206 0 0 0
13 14-DMTM 60 0 0 0
14 15-DMTM 60 0 0 0
15 16-DMTM 80 0 0 0
16 17-DMTM 100 0 0 0
17 18-DMTM 75 0 0 0
18 19-DMTM 75 0 0 0
19 20-DMTM 50 0 0 0
20 21-DMTM 50 0 0 0
Jami 1912 321 0 0